Porównaj (0)

Gwarancja

 1. Ogólne warunki gwarancji i reklamacji BCS

  1.1.
  Udzielamy następujących okresów gwarancyjnych:

  - 24 miesiące na rejestratory cyfrowe BCS, kamery analogowe BCS, Kamery IP BCS.

  Okres gwarancyjny liczony jest od daty wystawienia faktury sprzedaży przez firmę MBS-Systems.

  1.2.
  Gwarancja zostaje przerwana w przypadku zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych.

  1.3.
  Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania w nieodpowiednich warunkach. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika oraz urządzenia noszące ślady nieautoryzowanej naprawy.

  1.4.
  Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane czynnikami losowymi (np. wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami, zalaniami, itp.)  oraz aktami wandalizmu.

  1.5.
  Urządzenia, do których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta nie podlegają gwarancji.

  1.6.
  Do zgłoszenia reklamacyjnego wymagany jest dokładny opis uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji w których usterka występuje.

  1.7.
  Zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie skierowane do realizacji, jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub gdy reklamowany towar będzie niekompletny.

  1.8.
  Firma MBS-Systems zastrzega sobie prawo do naprawy odpłatnej, po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta, w przypadku, gdy usterka urządzenia nie była spowodowana wadą fabryczną lecz zdarzeniem losowym (np. wyładowaniem atmosferycznym) lub nieprawidłową eksploatacją. W takim przypadku okres gwarancyjny wynosi 3 miesiące od daty naprawy urządzenia.

  1.9.
  Firma MBS-Systems nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy sprzedawanych produktów.

  1.10.
  Programy komputerowe sprzedawane są bez gwarancji odnośnie ich pracy lub walorów użytkowych, a w szczególności nie gwarantuje się ich pracy na komputerze użytkownika ani z oprogramowaniem przez niego używanym.

  1.11.
  Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r. - autoryzowany dystrybutor BCS