BCS-Point-Manager

Program posiada rozbudowany interfejs użytkownika, który zawiera wiele modułów do obsługi urządzeń sieciowych oraz analogowych (rejestratory NVR, AVR oraz kamery IPC) marki BCS z serii POINT oraz VIEW.

Gwarantuje obsługę do 1000 połączeń i 256 kanałów co oznacza, że możemy zarządzać 256 urządzeniami. Maksymalny podgląd na żywo możliwy jest na 64 kanałach, z kolei na jednej karcie można otworzyć 64 okna.
Moduł PC-NVR, który został wbudowany zapewnia nagrywanie w trybie ciągłym, detekcję oraz alarm, którego ustawienie jest możliwe na 16 kanałach.
 


 

Poszczególne moduły BCS Point Manager:

PODGLĄDUmożliwia podgląd i zarządzanie obrazem na żywo.
ODTWARZANIEOdpowiada za odtwarzanie nagrań z rejestratorów.
E-MAPOperacje na E-mapach tj. podgląd, dodawanie i usuwanie.
TV WALLPozwala na konfigurację ściany TV-Wall.
LICZENIE OSÓBObsługa funkcji inteligentnej: zliczanie ludzi.
ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEMUmożliwia dodawanie, edytowanie, usuwanie, a także konfigurowanie urządzeń.
TERMINARZ NAGRAŃPozwala skonfigurować odpowiednio terminarz nagrań.
KONFIGURACJA ALARMÓWKonfiguracja schematów uzbrajania i akcji wyzwalacza.
ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMIUmożliwia dodawanie, edytowanie, usuwanie, a także konfigurowanie użytkowników.
LOG OPERACJIZapewnia podgląd oraz eksport logów użytkownika.
ZARZĄDZANIE ALARMAMIJeśli wystąpi wyjątek moduł wyświetli alarmy.
KONFIGURACJA SYSTEMUDostępne są tutaj ogólne ustawienia programu.

 


Główne funkcje programu:

 • Konfiguracja ustawień urządzeń - zdalna
 • Sterowanie kamerami PTZ
 • Obsługa audio
 • Wykonywanie zdjęć (snapshot)
 • Nagrywanie lokalne
 • Obsługa oraz kreowanie eMAP
 • Współpraca z kontem chmury star4live.com
 • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
 • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
 • Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
 • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
 • Współpraca max. z 4 monitorami
 • Równoległe odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych do 64 kamer
 • Przeznaczenie: użytkownik końcowy, niewielkie projekty, centra monitoringu wideo

 


Darmowe oprogramowanie do pobrania:

BCS-point-manager 2.3.15 (54.8MB)

BCS-point-manager Win32-B1130_1_0_0 (48.8MB)


Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2021r. - autoryzowany dystrybutor BCS